วิธีการแจ้งชำระเงิน

*หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าและทางร้านได้ confirm ยอดและค่าส่งให้แล้ว  ลูกค้าสามารถแจ้งหลักฐานการโอนเงินโดยใช้แบบแบบฟอร์มนี้ได้ หากสริปการโอนส่งไม่ถึงร้านค้า ท่านสามารถแจ้งยอดสริปการโอนทางไลน์ id vipawee17 หรือ โทร. 062-2599127 , 062-2416904